10 Mar 2018
Nächst Versammlungen – Prochaines réunions

Nouvelle date! Mardi, 10.07.2018, 19h30, à la commune

Plus d'informations
27 Apr 2018
Kee Gemauschels hannert zouenen Dieren: déi Lénk Pressekonferenz iwwer d’Prozedur vum PAG

An de Gemenge Suessem, Déifferdeng an Esch verleeft d’Gemengeplanung ondemokratesch an ontransparent. De Plan d’aménagement général (PAG) huet e wichtegen Impakt op d’Stadbild an d’Liewensqualitéit vun de Leit. D’Leit hunn e Rescht mat Zäite gewuer ze gi wat d’Ëmklasséierung vun hirem Haus u konkrete Folgen huet an och mat agebonnen ze ginn an d’Gestaltung vun hirem Wunnraum. Nom éischte Vott vum PAG […]

Plus d'informations
24 Mar 2018
Wat ass mat der Hotelschoul fir d’Suessemer Schlass?

An enger Fro un de Schäfferot hun déi zwee déi Lénk Gemengeréit Myriam Cecchetti a Jos Piscitelli reagéiert op d’Ukënnegung vun der Staatssekretärin Francine Closener dës Woch, fir am Suessemer Schlass e Weiderbildungsinstitut fir Gastronomie an Hotellerie nom Virbild vum “Institut Bocuse” usidelen ze wëllen. Domat gin d’Arbéchte vun engem Grupp mat Biergerbedeelijung iwwert déi zukünfteg Affectatioun vum Schlass am Intérêt vun der Bierger courtcircuitéiert. Hei d’Fro:

Plus d'informations
09 Mar 2018
PAG : Beteiligung der Öffentlichkeit weiterhin unerwünscht!

déi Lénk – Gemeng Suessem haben in der Gemeinderatssitzung vom 2. März gefordert, die Abstimmung über den allgemeinen Flächenamenagierungsplan der Gemeinde (PAG) und den neuen partikularen Flächenamenagierungsplan (PAP quartiers existants), welcher das bisherige Bautenreglement weitgehend ersetzen soll, zeitlich zu verschieben. Bis dahin – verlangen wir – sollten die Eckpunkte der komplexen Diskussion bekannt gemacht und […]

Plus d'informations

Les autres sections

Photos

no images were found