10 Mar 2018
Nächst Versammlungen – Prochaines réunions

Jeudi, 15.03.2018, 19h00, Assemblée Générale, Restaurant Stella Rosa Mardi, 27.03.2018, 19h30, à la commune Lundi, 23.04.2018, 19h30, à la commune Mardi, 12.06.2018, 19h30, à la commune Lundi, 09.07.2018, 19h30, à la commune

Plus d'informations
09 Mar 2018
PAG : Beteiligung der Öffentlichkeit weiterhin unerwünscht!

déi Lénk – Gemeng Suessem haben in der Gemeinderatssitzung vom 2. März gefordert, die Abstimmung über den allgemeinen Flächenamenagierungsplan der Gemeinde (PAG) und den neuen partikularen Flächenamenagierungsplan (PAP quartiers existants), welcher das bisherige Bautenreglement weitgehend ersetzen soll, zeitlich zu verschieben. Bis dahin – verlangen wir – sollten die Eckpunkte der komplexen Diskussion bekannt gemacht und […]

Plus d'informations
06 Fév 2018
Politik über die Köpfe der Leute hinweg. Nicht mit déi Lénk!

In Beles laufen die Arbeiten rund um die Erstellung des neuen Plan d’Aménagement Général (PAG) der Gemeinde auf Hochtouren. Spätestens am 8. August 2018 soll die Gemeinde ihren PAG-Entwurf im Innenministerium hinterlegen. Sie will das jetzt bereits am 30. März tun. Jedoch läuft der Prozess komplett unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Nicht ein Mal die MitgliederInnen […]

Plus d'informations
23 Déc 2017
Am Ziel vorbei

Die Geschenke bei der diesjährigen RentnerInnenfeier waren nicht rechtzeitig angekommen. Das wurde viel kritisiert. déi Lénk möchten dazu Stellung nehmen.

Plus d'informations
20 Déc 2017
déi Lénk stëmme géint Budget 2018

An enger vill beuechter Ried zum Gemengebudget fir 2018 huet de Jos Piscitelli fir déi Lénk der neier LSAP/CSV-Koalitioun den Dicks gesat. De Buergermeeschter Georges Engel gesäit nach ëmmer net an dass de Réckgank vu senger Partei op den eegenen Autokratismus an déi liberal LSAP-Politik zréckzeféiren ass, huet de fréiere Fraktiounssprecher vun der LSAP musse feststellen. Biergerno Politik a sozialen an erschwëngléche Wunnéngsbau duerch d’Gemeng selwer wire nach ëmmer net geplangt. Déi finanziell Zukunft vun der Gemeng gesäit trotz alle mathematesche Konschten net esou roseg aus, och well se mat der wirtschaftlécher Entwicklung net Schrëtt hällt. Et mussen aner, och ékologesch, Akzenter an der Wirtschaftspolitik awer och an der Sozialpolitik gesat ginn.

Plus d'informations

Les autres sections

Photos

no images were found